Do seniorského věku vstupuje zvíře zhruba v polovině věku svého života. U malých plemen psů do 10 kg se za seniora označuje jedinec mezi 7–8 rokem života, u středně velkých psů do 25 kg je seniorem již od 7 let, u velkých a obřích plemen je pes považován za seniora již v 6 letech.

Kočka se stává seniorem v 7 letech, nehledě na plemeno.

Stářím se stejně jako u lidí mění určité životní potřeby. Zvíře se stává pomalejší a to nejen pohybovou aktivitou, ale i orgánovou. Proto bychom měli náš životní styl uzpůsobit věku zvířete.

Pokud je Vašemu psovi nebo kočce okolo 10-ti roků věku / velká plemena psů 7.r / doporučujeme každoroční úplnou prohlídku spolu s odběrem krve, abychom dokázali včas podchytit taková onemocnění jako jsou onemocnění ledvin, srdce, osteoartritida a onkologická onemocnění.

Během prohlídky Vašemu zvířeti poslechneme srdce a plíce, zkontrolujeme zrak, stav zubů a dásní, prohlédneme uši, prohmatáme břicho, kosti a klouby, zkontrolujeme základní nervové reflexy.

Zeptáme se Vás na aktivity zvířecího kamaráda, budeme konzultovat výživu a případné změny v apetitu nebo jídelníčku. Pokud nalezneme odchylky od normálních nálezů přiměřených věku, zaměříme se na ně a pokusíme se o nápravu.

Krmivo

Pokud chcete, aby Váš pes/kočka, byli co nejdéle zdraví a fit, tak byste měli upravit nejen pohybovou aktivitu, ale i vhodně zvolit krmení. Senior klade vyšší nároky na stravitelnost krmení s vyšším podílem vlákniny a proteinů a na druhou stranu sníženým podílem energetické hodnoty a tuku. Vzhledem k tomu, že se starší jedinci pomaleji hýbou, tak je nižší příjem energetické složky na místě. Naopak nároky na minerály, vitamíny a kvalitu živin stoupají.

Váha

Jak již bylo uvedeno, seniorům ubývá sil a do svéhu pohybu se už tolik nehrnou jako před pár lety. Samozřejmě u většiny plemen malých a středních psů a většině koček bývá aktivita neměnná i do vysokého věku.
Nicméně se u starých zvířat setkáváme daleko častěji s nadváhou až obezitou než u zvířat mladších.
S nadváhou je spojeno několik závažných problémů. Od postižení kloubů začínaje, po potíže se srdcem, dýcháním a diabetem konče.
U velmi starých jedinců, bývá občas opačný problém než je nadváha a tou je kachexie (vyhublost).

Tělesné funkce

Seniorský věk s sebou přináší řadu změn. Imunitní systém slábne a vzrůstá riziko infekcí. Problémy dělá obezita nebo její opak, vyhublost. Pomalu přestávají pracovat ledviny a může docházet k pomočování. Nejčastější příčinou úmrtí bývá právě ledvinné selhání. Mohou nastoupit srdeční potíže, snížená funkce jater a žlučníku.
V případě zranění se rány pomaleji hojí. Může docházet ke ztrátě sluchu, k zákalu očí a tím spojené dezorientaci.

V rámci zkvalitnění našich služeb nabízíme tzv. senior program, který zahrnuje prohlídku 1x ročně s EKG a odběrem krve a moče, u některých jedinců i vyšetření štítné žlázy. Měříme nitrooční tlak. V případě pohybových obtíží doporučíme RTG. Při procesech v dutině břišní je na řadě sonografické vyšetření.

Prohlídka v rámci senior programu trvá přibližně 45 minut a je zároveň příležitostí ke konzultaci s veterinářem a zodpovězení Vašich dotazů.

Nicméně pejsek či kočička senior nám i nadále do našich životů přináší spousty zážitků a radosti, a proto bychom se k nim měli chovat se stále stejnou láskou a být jim kamarádem i v těch těžších chvílích, stejně jako oni tu byli vždy pro nás.

ZPĚT