Vakcinační schéma

Stáří kotěte Vakcinace
8–10 týdnů panleukopenie, caliciviróza, herpesviróza (PCH), revakcinace za 3–4 týdny
8–12 týdnů panleukopenie, calicivróza, herpesviróza + chlamydióza, leukémie, revakcinace za 3–4 týdny
16 týdnů FIP – revakcinace za 3 týdny
12–16 týdnů vzteklina (u koček není ze zákona povinná)

Revakcinace

Po dokončení vakcinačního schématu revakcinace každoročně. Vzteklina stejně jako u psů každé 2–3 roky.

ZPĚT